operabaltycka

Kontrole zewnętrzne w I kwartale 2019 roku

W dwóch pierwszych miesiącach 2019 roku nie zostały przeprowadzone kontroli zewnętrznych.