Opera Bałtycka w Gdańsku

Dyrekcja - Opera Bałtycka w Gdańsku

Dyrekcja Opery Batyckiej w Gdańsku

Romuald Pokojski
Dyrektor
Dyrektor kieruje Operą Bałtycką w Gdańsku  i reprezentuje ją na zewnątrz.  Odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Opery. 

Yaroslav Shemet
Zastępca Dyrektora ds. Muzycznych
Współpracuje z Dyrektorem w zakresie działalności artystycznej instytucji oraz przy tworzeniu planów repertuarowych.

Magdalena Zabłotna
Zastępca Dyrektora
Nadzoruje obsługę administracyjną, techniczną i gospodarczą. Nadzoruje i koordynuje gospodarowanie potencjałem produkcyjnym. Nadzoruje  przygotowania oraz realizację planów inwestycyjnych.

Elżbieta Hałuszczak
Pełnomocnik Dyrektora ds. Finansowych / Główna Księgowa
Sprawuje nadzór i kontrolę wewnętrzną nad całokształtem działalności Opery pod względem finansowym.