Opera Bałtycka w Gdańsku

Kontrole zewnętrzne - Opera Bałtycka w Gdańsku

Kontrole zewnętrzne

 • Kontrole zewnętrzne w 2023 roku

  1. Wykaz kontroli

  2. Protokół kontroli (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdańsku)

  3. Wykaz kontroli - aktualizacja z dn. 22.08.2023 r.

  4. Wystąpienie pokontrolne (Archiwum Państwowe w Gdańsku)

  5. Wykaz kontroli - aktualizacja z dn. 20.11.2023r.

  6. Wystąpienie (Państwowa Inspekcja Pracy)

  7. Wykaz kontroli zewnętrznych na dzień 13 grudnia 2023 r.

  8. Urząd Nadzoru Technicznego - Protokół

   

  Rozwiń artykuł Kontrole zewnętrzne w 2023 roku
 • Kontrole zewnętrzne w 2022 roku

  1. Wykaz kontroli

  2. Protokół i decyzja UDT

  3. Wykaz kontroli - aktualizacja z dnia 14.06.2022r.

  4. Protokół kontrolny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

  5. Wykaz kontroli - aktualizacja z dnia 29.09.2022 r.

  6. Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

  7. Wykaz kontroli - aktualizacja z dnia 03.02.2022 r.

   

  Rozwiń artykuł Kontrole zewnętrzne w 2022 roku
 • Kontrole zewnętrzne w 2021 roku

  1. Wykaz kontroli

  2. Protokół i decyzja UDT

  3. Wykaz kontroli_aktualizacja z dnia 28.09.2021

  4. Protokół kontrolny Państwowej Inspekcji Pracy

  Rozwiń artykuł Kontrole zewnętrzne w 2021 roku
 • Kontrole zewnętrzne w 2020 roku

  1. Wykaz kontroli_2020 rok

  2. Protokół oraz decyzja_UDT

  3. Wykaz kontroli_2020 rok- aktualizacja z dnia 13 października 2020

  4. Protokół oraz decyzja_UDT_zbiornik_cisnieniowy

  5.Wykaz kontroli_2020 rok aktualizacja z dnia 9 listopada 2020

  6. Wystąpienie pokontrolne_PIP

  7. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne 

  8. Wykaz kontroli_2020 rok aktualizacja z dnia 18 stycznia 2021

  9. Protokół oraz decyzja_UDT_stały_zbiornik_cisnieniowy

   

  Rozwiń artykuł Kontrole zewnętrzne w 2020 roku

Kontrole zewnętrzne w 2019 roku

Lp. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Efekt kontroli
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku 29.05.2019  

Przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ocena wyników kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji zadań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych, których przestrzeganie ma wpływ na stan sanitarny.

Protokół z kontroli zamieszczono poniżej.
2. Archiwum Państwowe w Gdańsku 29.05.2019 Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Wystąpienie pokontrolne zamieszczono poniżej.