Opera Bałtycka w Gdańsku

Opera Bałtycka w Gdańsku - Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

 • Kontrole zewnętrzne w 2021 roku

  1. Wykaz kontroli

  2. Protokół i decyzja UDT

  3. Wykaz kontroli_aktualizacja z dnia 28.09.2021

  4. Protokół kontrolny Państwowej Inspekcji Pracy

  Więcej
 • Kontrole zewnętrzne w 2020 roku

  1. Wykaz kontroli_2020 rok

  2. Protokół oraz decyzja_UDT

  3. Wykaz kontroli_2020 rok- aktualizacja z dnia 13 października 2020

  4. Protokół oraz decyzja_UDT_zbiornik_cisnieniowy

  5.Wykaz kontroli_2020 rok aktualizacja z dnia 9 listopada 2020

  6. Wystąpienie pokontrolne_PIP

  7. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne 

  8. Wykaz kontroli_2020 rok aktualizacja z dnia 18 stycznia 2021

  9. Protokół oraz decyzja_UDT_stały_zbiornik_cisnieniowy

   

  Więcej

Kontrole zewnętrzne w 2019 roku

Lp. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Efekt kontroli
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku 29.05.2019  

Przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ocena wyników kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji zadań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych, których przestrzeganie ma wpływ na stan sanitarny.

Protokół z kontroli zamieszczono poniżej.
2. Archiwum Państwowe w Gdańsku 29.05.2019 Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Wystąpienie pokontrolne zamieszczono poniżej.