Opera Bałtycka w Gdańsku

Majątek - Opera Bałtycka w Gdańsku

MAJĄTEK

Stan na 31.12.2022

Wartości niematerialne i prawne netto

24 441,49

Środki trwałe netto

15 854 232,70  

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)

4 230,93

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

13 835 399,84

urządzenia techniczne  i maszyny

1 518 946,19

środki transportu

112 966,92

narzędzia, przyrządy i wyposażenie

382 688,82

środki trwałe w budowie

 

Zaliczki na środki trwałe w budowie

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

1 356 330,40

 

Stan na 31.12.2021

Wartości niematerialne i prawne netto

48 882,98

Środki trwałe netto

14 939 505,81   

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)

4 294,15

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

12 744 860,98

urządzenia techniczne  i maszyny

1 591 537,97

środki transportu

141 810,46

narzędzia, przyrządy i wyposażenie

457 002,25

środki trwałe w budowie

 

Zaliczki na środki trwałe w budowie

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

878 781,97

 

Stan na 31.12.2020

Wartości niematerialne netto

brak

Środki trwałe netto

14 216 943,73

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)

4 357,37

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

12 087 363,99

urządzenia techniczne  i maszyny

1 579 920,78

środki transportu

18 391,06

narzędzia, przyrządy i wyposażenie

526 910,53

środki trwałe w budowie

 

zaliczki na środki trwałe w budowie

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

418 587,70

 

Stan na 31.12.2019

Wartości niematerialne netto

brak

Środki trwałe netto

13 903 039,92

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)

4 420,59

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

11 539 321,65

urządzenia techniczne  i maszyny

1 715 217,85

środki transportu

 

narzędzia, przyrządy i wyposażenie

644 079,83

środki trwałe w budowie

 

zaliczki na środki trwale w budowie

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

699 240,03

 

Stan na 31.12.2018

Wartości niematerialne i prawne netto

brak

Środki trwałe netto

13 141 116,24

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)

4 483,81

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

11 121 809,59

urządzenia techniczne  i maszyny

1 476 848,92

środki transportu

brak

narzędzia, przyrządy i wyposażenie

255 397,92

środki trwałe w budowie

282 576,00

zaliczki na środki trwale w budowie

brak

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

1 382 754,14

 

 

Stan na 31.12.2017

Wartości niematerialne i prawne netto

 

Środki trwałe netto

13 292 437,07

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)

4 547,03

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

11 651 715,00

urządzenia techniczne i maszyny

1 284 940,85

środki transportu

brak

narzędzia, przyrządy i wyposażenie

351 234,19

środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwale w budowie

brak

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

719 178,46