Opera Bałtycka w Gdańsku

Opera Bałtycka w Gdańsku - Majątek

MAJĄTEK 

Stan na 31.12.2020

Wartości niematerialne netto                                                                                                                brak

Środki trwałe netto                                                                                                                      14 216 943,73   

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)                                                                  4 357,37   

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                          12 087 363,99   

urządzenia techniczne  i maszyny                                                                                                  1 579 920,78   

środki transportu                                                                                                                                  18 391,06

narzędzia, przyrządy i wyposażenie                                                                                                 526 910,53   

środki trwale w budowie

zaliczki na środki trwale w budowie

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                                        418 587,70

 

Stan na 31.12.2019

 

Wartości niematerialne netto                                                                                                                brak

Środki trwałe netto                                                                                                                      13 903 039,92   

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)                                                                  4 420,59   

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                          11 539 321,65   

urządzenia techniczne  i maszyny                                                                                                  1 715 217,85   

środki transportu

narzędzia, przyrządy i wyposażenie                                                                                                 644 079,83   

środki trwale w budowie

zaliczki na środki trwale w budowie

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                                        699 240,03

Dodano: 27 marca 2020 r. 

 

Stan na dzień 31.12.2018

Wartości niematerialne i prawne netto - brak

                              

Środki trwałe netto 13 141 116,24   

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 4 483,81   

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 11 121 809,59   

urządzenia techniczne i maszyny - 1 476 848,92   

środki transportu - brak

narzędzia, przyrządy i wyposażenie - 255 397,92   

środki trwałe w budowie - 282 576,00   

zaliczki na środki trwałe w budowie - brak

                              

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 1 382 754,14   

Data dodania 22.03.2019 r.

 

 

MAJĄTEK

Stan na dzień 31.12.2017

 

Wartości niematerialne i prawne netto

środki trwałe netto - 13 292 437,07

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 4 547,03

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 11 651 715,00

urządzenia techniczne i maszyny - 1 284 940,85

środki transportu - brak

narzędzia, przyrządy i wyposażenie - 351 234,19

środki trwałe w budowie zaliczki na środki trwałe w budowie - brak

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 719 178,46