Opera Bałtycka w Gdańsku

Skargi i wnioski - Opera Bałtycka w Gdańsku

Przyjmowanie skarg i wniosków w Operze Bałtyckiej w Gdańsku reguluje Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 5/2018 z dnia 17.01.2018 roku, z późniejszymi zmianami.