Opera Bałtycka w Gdańsku

Instrukcja podmiotowej strony BIP - Opera Bałtycka w Gdańsku

System nowy bip

Strona podmiotowa BIP Opery Bałtyckiej w Gdańsku została utworzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Użytkownik strony może wybrać interesującą go informację lub kategorię informacji z menu przedmiotowego, które umieszczone jest po lewej stronie ekranu. Po kliknięciu żądana informacja pojawia się na ekranie po środku. W przypadku wyboru z menu kategorii informacji, menu rozwija się i umożliwia wybór konkretnej informacji.

U góry po prawej stronie znajduje się moduł wyszukujący, umożliwiający znalezienie informacji dostępnych na stronie BIP Opery Bałtyckiej w Gdańsku, zawierających poszukiwane wyrażenia. Aby skorzystać z modułu wyszukującego należy wpisać słowo lub słowa kluczowe i „Szukaj". Zostanie wówczas wyświetlona lista znalezionych informacji odpowiadająca kryteriom wyszukiwania.